7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

lao

L: lab - lac - lad - lae - lag - lai - lal - lam - lan - lao - lap - laq - lar - las - lat - lau - lav - lax

   

Lāocoōn, ontis m , , , V. [B.32]

 

 
     
 

Lāodamīa, ae f , , , Ctl, O. [B.32]

 

Lāodicē, es f , ,  IV VM. [B.32]

 

Lāodicēa (-īa), ae f : 1) , C; 2) -. C. [B.32]

 

Lāodicēni, ōrum m Laodicea C, PM. [B.32]

 

Lāodicēnsis, e [Laodicea] C, Vlg. [B.32]

 

Lāodicīa v. l. = Laodicea. [B.32]

 

 
     
 

Lāomedōn, ontis m , , , ; H, O. [B.32]

 

Lāomedontēus (-īus), a, um [Laomedon] , . (gens V). [B.32]

 

Lāomedontiadēs, ae m : 1) V; 2) V. [B.32]