7-

 
 
 

  

 

-

     
   

stl

S: st: sta - ste - sth - sti - stl - sto - str - stu - sty

 
   

stlāta, ae f , AG, Aus. [B.32]

 

stlātāria, ōrum n [stlatarius] , . . Enn. [B.32]

 

stlātārius, a, um adj. [stlata] , , . . , (purpura J). [B.32]

 

stlattaf ae f v. l. = stlata. [B.32]

 

 
     
 

stlembus, a, um , (pedibus LM). [B.32]

 

 
     
 

stlīs, ītis f . C, Q = lis. [B.32]

 

 
     
 

stlocus, ī m . Q = locus. [B.32]

 

stloppus, ī m , , ( ) Pers. [B.32]