7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

dii

D: di: dia - dib - dic - did - die - dif - dig - dii - dij - dil - dim - din - dio - dip - dir - dis - dit - diu - div - dix

   

I diī nom. pl. deus. [B.32]

II diī . V gen. sg. dies. [B.32]

 
 
     
 

diiambus, ī m (.) ( ᴗ  ᴗ  ). [B.32]

 
 
     
 

diibus Pt v. l. dat./abl. pl. deus. [B.32]