7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

vep

V: ve: vea - vec - ved - veg - veh - vei - vej - vel - vem - ven - vep - ver - ves - vet - vex

   

vē-pallidus, a, um H. [B.32]

 

 
     
 

veprāticus, a, um [vepres] (spinae Col). [B.32]

 

veprēcula, ae f [demin. vepres] C. [B.32]

 

veprēs vepris, is m (Lcr f) (. pl.) , (inter vepres rosae nascuntur Amm): sepulcrum vestītum vepribus C , . [B.32]

 

veprētum, ī n [vepres] , Col. [B.32]