7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

leo

L: lea - leb - lec - led - leg - lei - lel - lem - len - leo - lep - ler - les - let - leu - lev - lex

   

leo, ōnis m 1) rhH, C, Nep etc.: l. (femina) Pl ; 2) VF; 3) H, PM; 4) ., . (Antirrhinum) Col. [B.32]

 

 
     
 

Leōcorion, ī n () Leontĭdes (kórai) , C. [B.32]

 

 
     
 

Leōn, ontis m : 1) .-. ( Magnisi) L; 2) ( ) C. [B.32]

 

Leōnidās Leōnida, ae m , , 491 .  . . , (480 .) C, Nep etc. [B.32]

 

Leōnidēs, ae m : 1) PM, Q; 2) C. [B.32]

 

leōnīnus, a, um [leo] (cavum Pl; juba PM): societas leonina Dig ( , ). [B.32]

 

Leonnātus, ī m , , , 322 .  . . Nep, QC, PM. [B.32]

 

Leontīnī, ōrum m , , .-. , C, L. [B.32]

 

I Leontīnus, a, um [Leontini] (campus C). [B.32]

II Leontīnus, ī m Leontini C. [B.32]

 

 
     
 

leopardus, ī m (.) , Vop, Lampr, Spart. [B.32]