7-

 
 
 

  

 

-

 

 

 
 

led

L: lea - leb - lec - led - leg - lei - lel - lem - len - leo - lep - ler - les - let - leu - lev - lex

   

I lēda, ae f (.) (Cistus creticus, L.) PM. [B.32]

II Lēda, ae Lēdē, ēs f , , , , , O, H. [B.32]

 

Lēdaeus, a, um [Leda II] : Ledaei dii O, Ledaea sidĕra Lcn Ledaeum astrum M, St = Castor et Pollux. [B.32]

 

lēdanum, ī lēdon, ī n PM = leda. [B.32]

 

 
     
 

Lēdē, ēs f v. l. = Leda. [B.32]