7-

 
 
 

  

 

-

 

 

 
 

imu

I: im: ima - imb - imi - imm - imo - imp - imu

   

īmulus, a, um [demin. imus] , : imula auricilla Ctl . [B.32]

 

 
     
 

īmum, ī n [imus] 1) , (ima summis mutare H miscēre VP): ex imo O ; ab imo suspirare O ; imo O , ; i. muri PM ; qui in imo imus recumbit Pt ; 2) : ad i. H , . [B.32]

 

 
     
 

I īmus, a, um C, V, H etc. = infimus. [B.32]

II īmus 3 . pl. praes. eo I. [B.32]