7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

bin

B: bi: bia - bib - bic - bid - bie - bif - big - bij - bil - bim - bin - bio - bip - bir - bis - bit - biu - biv - biz

   

bīnārius, a, um [binus] : numerus b. Aug ; formae binariae Lampr . [B.32]

 

 
     
 

Bingium, ī n , ( Bingerbrück) T. [B.32]

 

 
     
 

bīnī, ae, a (gen. -um rum, -arum; sg. binus, .) [bis] 1) : Carthagine quotannis annui b. reges creabantur Nep (. . ) () ; 2) pl. tantum = duo : bina castra C ; binae litterae C (duae litterae ); 3) bis bina C ; 4) : b. boves Pl . [B.32]

 

bīnio, ōnis f [bini] Is. [B.32]

 

 
     
 

bi-noctium, ī n [bis + nox] , . . , : non plus quam b. abesse T (); biduo et binoctio Amm . [B.32]

 

bi-nōminis, e [bis + nomen] (. Ister = Danuvius, Ascanius = Iulus) O. [B.32]

 

 
     
 

bīnus, a, um (. bini) , : corpus binum Lcr () ( ). [B.32]