7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

vine

V: vin: vina - vinc - vind - vine - vini - vinn - vino - vinu - vinx

   

vīnea, ae f [vinum] 1) Vr, C, V; 2) Cato, Vr, Col; 3) , ( , ) Cs, C, L etc. [B.32]

 

vīneālis, e [vinea] (terra Col). [B.32]

 

vīneārius, a, um [vinea] (collis Col). [B.32]

 

vīneāticus, a, um (semina Col; falculae Cato). [B.32]

 

 
     
 

vīneola, ae f [demin. vinea] Eccl. [B.32]

 

 
     
 

vīnētum, ī n [vinum] C, V, Col etc.: vineta sua caedere . H () , . . . [B.32]

 

 
     
 

vīneus, a, um [vinum] (latex Sol). [B.32]