7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

comb

C: co: com: coma - comb - come - comf - comi - comm - como - comp - comt - comu

   

I com-bibo, bibī, , ere 1) ( -), : combibendi et convivandi peritus Sen ; 2) , , , (sucos O; oleum Col): c. salem Col ; c. soles cute M ; c. flammas St , ; 3) : c. lacrimas O, Sen ; 4) : combibit ōs maculas O ; 5) , (artes C). [B.32]

II combibo, ōnis m [combibo I] ( -), , LM, C. [B.32]

 

com-bīno, āvī, ātum, āre [bini] ( ), Aug, Sid. [B.32]

 

 
     
 

combrētum, ī n (. Juncus Maximus) PM. [B.32]

 

 
     
 

combūro, ussī, ustum, ere [cp. amb-uro] 1) (aedes Pl; libros C, CTh; naves Cs; aliquem vivum C); pass. comburi Pl ; 2) , (aliquem judicio C): c. diem Pl , . . ; 3) (combustus aliquā Prp). [B.32]

 

combussī pf. comburo. [B.32]

 

combustio, ōnis f [comburo] , Eccl. [B.32]

 

combustum, ī n [comburo] PM. [B.32]

 

combustūra, ae Vlg = combustum. [B.32]