7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

bor

B: boa - bob - boc - bod - boe - bog - boi - boj - bol - bom - bon - boo - bor - bos - bot - bou - bov

   

Bora, ae f , , .-. L. [B.32]

 

 
     
 

Boreās, ae m (.; . Aquilo) , V, O, Nep etc.; . H. [B.32]

 

borēus, a, um (.) (axis O). [B.32]

 

 
     
 

borrio (burrio), , , īre Ap. [B.32]

 

 
     
 

Borsippa, ae f , , Just. [B.32]

 

 
     
 

Borysthenēs, is m , ( ) QC, AG etc. [B.32]

 

Borysthenidae ( Borysthenītae Macr), ārum m Borysthenes Prp. [B.32]

 

Borysthenis, idis f , , Olbia Mela. [B.32]

 

Borysthenius, a, um [Borysthenes] : B. amnis O = Borysthenes. [B.32]