7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

boe

B: boa - bob - boc - bod - boe - bog - boi - boj - bol - bom - bon - boo - bor - bos - bot - bou - bov

   

Boebē, es f , -. Boebeis O, L. [B.32]

 

Boebēis, idos f (lacus) , . Prp, Lcn. [B.32]

 

Boebēius, a, um [Boebe Boebeis] , . (proles VF). [B.32]

 
 
     
 

boeōtarchēs, ae m , L. [B.32]

 

Boeōtī, ōrum m C, L, Nep etc. [B.32]

 

Boeōtia, ae f , , . C, L, VP etc. [B.32]

 

Boeōti(c)us Boeōtus, a, um [Boeotia] C, Col, O etc. [B.32]

 

Boeōtiī v. l. = Boeoti. [B.32]

 

Boeōtus v. l. = Boeoti(c)us. [B.32]

 

 
     
 

Boēt(h)ius, ī m (Anicius Manlius Torquatus Severīnus B.) , (. . 475 ., 524 .), De Consolatione philosophiae libri V . [B.32]

 

Boēthus, ī m : 1) (III II .  . .) C, PM; 2) , ( II .  . .) C. [B.32]