7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

fala

F: fala - falc - fale - fali - fall - fals - falx

   

fala, ae f 1) Enn: hostĭcas (v. l. hostis) trium nummorum causā sub falas subire . Pl - ; 2) ( ova ) J. [B.32]

 

 
     
 

Falacrīna v. l. = Phalacrina. [B.32]

 

 
     
 

falang- v. l. = phalang-.[B.32]

 

 
     
 

falārica, ae f 1) Enn, V, L; 2) L, Lcn, Sil. [B.32]