7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

cunn

C: cuna - cunc - cune - cuni - cunn - cunq

   

cunni-lingus, ī m lingens cunnum M, Priap. [B.32]

 

 
     
 

cunnus, ī m 1) H, M etc.; 2) , H, Priap; 3) , , (c. siligineus M). [B.32]