7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

asso

A : as: assa - asse - assi - asso - assu - assy

   

asso, āvī, ātum, āre [assus] () (super ignem assari Ap). [B.32]

 

 
     
 

as-societās, ātis f , , CTh. [B.32]

 

as-socio, āvī, ātum, āre 1) , : a. passūs (v. l. gradūs) alicui St -, -; 2) , (cornua summis mālis Cld). [B.32]

 

 
     
 

as-soleo, , , ēre (. 3- . ) : ut assŏlet C, L, T , ; quae assŏlent Pl, Ter, C , (, ); veritas assolet multa praebere vestigia sui L () ( ). [B.32]

 

as-solo, āvī, , āre [solum] , , (majestatis fastigia Tert). [B.32]

 

 
     
 

as-sono, , , āre 1) , , (alicui): planxerunt Dryădes, plangentibus assŏnat Echo O , ; 2) (concentūs suaves Ap). [B.32]

 

 
     
 

I Assōrīnus, a, um C adj. Assorum. [B.32]

II Assōrīnus, ī m Assorum C, PM. [B.32]

 

Assōrum, ī n Accop, C. [B.32]