7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

aquo

A: aqua - aqui - aquo - aquu

   

aquola Pl = aquula. [B.32]

 

 
     
 

aquor, ātus sum, ārī depon. [aqua] 1) : flumen, unde aquabantur L , ; 2) (sub moenibus urbis V ). [B.32]

 

 
     
 

aquōsitās, ātis f CA. [B.32]

 

aquōsus, a, um [aqua] 1) (campus L); 2) (hiems V); 3) , (crystallus Prp); 4) : languor a. H ; mater aquosa O = Thetis; 5) (anser Priap). [B.32]