7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

anna

A: an: anna - anne - anni - anno - annu

   

Anna, ae f : 1) V, O, Sil; 2) A. Perenna, O. [B.32]

 

 
     
 

Annaeus, a, um , . nomen: 1) A. Seneca, , . (. 54 .  . . 39 . . .); 2) L. A. Seneca, (. 4 .  . . 65 . . .). [B.32]

 

 
     
 

I annālis, e [annus] 1) (tempus Vr, Dig); (solis cursus Vr); 2) : lex a. C (30 , 37 , 40 43 ). [B.32]

II annālis, is (abl. i) (sc. lĭber; pl. annāles, ium) m 1) , , , : annales pontifĭcum maximi C -; Annales T ( Historiae, , ); 2) . , (nostrorum laborum V). [B.32]

 

 
     
 

annāscor vl. = agnascor. [B.32]

 

 
     
 

an-nato, āvī, ātum, āre 1) , (alicui rei PM, Sil ad aliquid bAl, PM; ei insŭlae crocodili non annatant, vl. annant PM); 2) , (latĕri alicujus SenT). [B.32]

 

 
     
 

an-nāvigo, , , āre , ( ) PM. [B.32]