7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

anie

A: an: ania - anic - anie - anig - anil - anim - anio - anis - anit - aniu

   

Aniēn, ēnis Aniēnus, ī m = Anio. [B.32]

 

Aniēnicola, ae m Anio Sil. [B.32]

 

Aniēnsis, e Aniēnus, a, um C, L, V adj. Anio. [B.32]

 

Aniēnus, i v. l. = Aniēn. [B.32]