7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

aese

A: aes: aesa - aesc - aese - aesi - aeso - aesq - aest

   

Aesēpius, a, um VF adj. Aesepus. [B.32]

 

Aesēpus, ī m , PM, Fl. [B.32]

 

 
     
 

Aesernia, ae f , ( Isernia) L, VP. [B.32]

 

I Aesernīnus, a, um adj. Aesernia L. [B.32]

II Aesernīnus, ī m 1) cognomen M. , C, L; 2) C, LM. [B.32]