7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

aen

A: aea - aec - aed - aee - aef - aeg - ael - aem - aen - aeo - aeq - aer - aes - aet - aev

   

aēna, ae f , PM. [B.32]

 

Aenāria, ae f , - ( Ischia) C, Su, St etc. [B.32]

 

aēnātor Amm = aēneator. [B.32]

 

 
     
 

Aenēa (Aenīa), ae f , . L. [B.32]

 

Aeneadae, ārumm) m : 1) V; 2) V; 3) ( ) Lcr, V, O. [B.32]

 

Aeneadēs (Aenīdēs), ae m , . . V, O, Sil. [B.32]

 

Aenēās, ae m , , , , , . V etc.: Aeneae urbs O = Roma. [B.32]

 

Aenēātēs, um m Aenēa L. [B.32]

 

aēneātor (ahēneātor), ōris m , Sen, Su etc. [B.32]

 

Aeneī, ōrum m Aenus () L. [B.32]

 

Aenēis, idos (idis) f ( ). [B.32]

 

Aenēius, a, um [Aeneas] V, O. [B.32]

 

aēneolus, a, um [demin. aēneus] (piscatores Pt). [B.32]

 

aēneum (ahēneum), ī n , Cato, PM. [B.32]

 

aēneus (ahēneus), a, um [aes] 1) , (columna L; statua C; vasa Pl): aēnea proles O ; a. ut stes H ( ), ; 2) -, (barba Su); 3) ( ), (murus H; turris O, H). [B.32]

 

 
     
 

Aenīa v. l. = Aenea. [B.32]

 

Aeniānes, um Aeniēnsēs, ium m , (. ) C, L. [B.32]

 

Aenīdēs, ae m 1) V = Aeneades; 2) pl. , ( ), , VF. [B.32]

 

Aeniēnsēs, ium m v. l. = Aenianes. [B.32]

 

aenigma, atis n (.) 1) (quae Graeci dicunt aenigmata, hoc genus quidam ex nostris veteribus scirpos appellaverunt AG); 2) (somniorum aenigmata C); , (ae., non res aperta Pt). [B.32]

 

aenigmatista, ae f [aenigma] Sid, Aug. [B.32]

 

Aeniī, ōrum m L = Aenei. [B.32]

 

aēnipēs (ahēnipēs), pedis [aēnus + pes] (Martis boves O v. l. aeripes). [B.32]

 

 
     
 

Aēnobarbus (Ahēnobarbus), ī m (cognomen ) Su. [B.32]

 

Aenos (-us), ī 1) m T; 2) f ( ) C. [B.32]

 

 
     
 

aēnum, ī n Cato, V, VM = aēneum. [B.32]

 

aēnus (ahēnus), a, um . Lcr, V, O = aēneus. [B.32]