7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

frun

F: fruc - frug - frui - frum - frun - fruo - frus - frut - frux

   

frundifer, fera, ferum v. l. = frondifer. [B.32]

 

 
     
 

frūnīscor, frūnītus sum, frūnīscī depon. [fruor] , (aliquam rem aliquā re): ita meos fruniscor, ut Pt , ; frunitus est, quam diu vixit Pt , ; f. vitā Eccl ; f. mălum . Pl , . [B.32]