7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

farr

F: far: farc - farf - fari - farm - farn - farr - fars - fart

   

farra nom. pl. far. [B.32]

 

farrāceus (-ius), a, um [far] (seges Vr; pollen PM). [B.32]

 

farrāgināria, ōrum n Col = farrago 1. [B.32]

 

farrāgo, inis f [far] 1) , Vr, Col, V; 2) , (nostri f. libelli J); 3) , Pers. [B.32]

 

farrārium, ī n , , Vr. [B.32]

 

farrārius, a, um [far] , (fistula Cato). [B.32]

 

farrāta, ōrum n J. [B.32]

 

farrātus, a, um [far] , , (olla Pers). [B.32]

 

 
     
 

farreācius, a,  um v. l. = farreatus. [B.32]

 

farreārius, a, um [far] , : pilum farrearium Cato . [B.32]

 

farreātus, a, um [far] (nuptiae farreatae Ap v. l.) (. confarreatio). [B.32]

 

farreum, ī n [far] (sc. libum) PM, G, Dig. [B.32]

 

farreus, a, um [far] (panis Col, G). [B.32]

 

 
     
 

farriculum, i n [demin. farreum] Pall. [B.32]