7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

ble

B: bla - ble - bli - blo

   

blennus, ī n (.) , Pl. [B.32]