7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

auru

A: au: aura - aure - auri - auro - auru

   

aurūgino, , , āre [aurugo] Tert. [B.32]

 

aurūginōsus, a, um Ap. [B.32]

 

aurūgo (aurīgo), inis f . Vr, Scr etc. [B.32]

 

 
     
 

aurula, ae f [demin. aura] (famae Tert); , (Graecarum litterarum Hier). [B.32]

 

 
     
 

aurum, ī n 1) (eruere a. terrā O): montes auri polliceri . Ter ; 2) . (, , , .): (a. plenum V); (equi mandunt a. V); (auro potiri O); (digitos circumligare auro J); 3) , : auri sacra fames V ; 4) : spicae nitido flaventes auro O ; 5) (a. priscum H; argentea proles auro deterior O). [B.32]

 

 
     
 

Aurunca, ae f , Suessa J. [B.32]

 

Auruncī, ōrum m , . , Ausones V. [B.32]

 

Auruncus, a, um V adj. Aurunci: Suessa Aurunca ( Auruncorum), . ( Sessa) J. [B.32]