7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

anas

A: an: ana: anab - anac - anad - anag - anal - anan - anap - anar - anas - anat - anau - anax

   

I Anas, ae m Ana, ( Guadiana) Cs, Mela. [B.32]

II anas, atis f (gen. pl. um, ium; pl. anĭtes Pl, C) Vr, C etc. [B.32]

 

 
     
 

anasceua, ae f (.) Is. [B.32]

 

 
     
 

anastasis, is f (.) (. a. mortuorum) Eccl. [B.32]