7-

 
 
 

  

 

-

 

 
 

amas

A: am: ama: amab - amad - amal - aman - amar - amas - amat - amax - amaz

   

amāsco, , , ere [inchoat. amo] . , Naev. [B.32]

 

 
     
 

Amasēnus, ī m , -. ( Amaseno) V. [B.32]

 

 
     
 

amāsio, ōnis m Ap = amasius. [B.32]

 

Amāsis, is idis m , (570 526 .  . .) T, Mela etc. [B.32]

 

amāsiuncula, ae f [demin. *amasia] , Pt. [B.32]

 

amāsiunculus, ī m [demin. amasius] Pt. [B.32]

 

amāsius, ī m [amo] , , Pl, AG. [B.32]

 

 
     
 

Amasoni(c)us, a, um [Amazon] (pharetra V; securis H, O, Su etc.). [B.32]

 

 
     
 

amasso ( = amavero ) . Pl fut. II amo. [B.32]

 

 
     
 

Amastriacus, a, um [Amastris] (orae O). [B.32]

 

Amastris, idis f , .-. Ctl, PM. [B.32]